W dniu 15 marca reprezentant naszego Koła, Adrian Skoczylas, wziął udział w konferencji "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" zorganizowanej przez Studenckie Koło Prawa Wyborczego "Elektor" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Temat referatu Adriana Skoczylasa brzmiał: "Próby zwiększenia partycypacji kobiet w polskiej polityce na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2011 roku i zastosowanych kwot wyborczych".

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w konferencji w Toruniu byli m.in. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sędzia Stefan Jan Jaworski, Ekspert Centrum Studiów Wyborczych UMK, dr Jarosław Zbieranek oraz Election Adviser w OSCE/ODIHR, Alexander Shlyk.

Wyjazd dofinansował Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański.

Gratulujemy Studenckiemu Kołu Naukowemu "Elektor" organizacji konferencji oraz wspaniałej atmosfery sprzyjającej bardzo interesującym dyskusjom na temat wyzwań współczesnego prawa wyborczego.