14 marca zorganizowaliśmy debatę poświęconą wprowadzanemu właśnie w Łodzi budżetowi obywatelskiemu.

Udział  w spotkaniu wzięli zaproszeni goście: radni Rady Miejskiej w Łodzi Urszula Niziołek-Janiak i Witold Rosset, przedstawicielka Fundacji Normalne Miasto Fenomen Katarzyna Mikołajczyk oraz Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Łukasz Prykowski. W dyskusji uczestniczyli także członkowie Koła Politologów, studenci/studentki Wydziału oraz przedstawiciele łódzkich organizacji pozarządowych i mediów.

Budżet obywatelski na świecie swój początek miał w brazylijskim Porto Alegre, gdzie po raz pierwszy mieszkańcy zdecydowali w sposób bezpośredni o wydatkach miejskiego budżetu. Prekursorem tego rozwiązania w Polsce jest Sopot - w tym roku budżet partycypacyjny działa tam po raz drugi. Goście przybliżyli specyfikę i mechanizm budżetu obywatelskiego, który będzie mieć miejsce w Łodzi.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 20 milionów złotych (ok. 0,5% łódzkiego budżetu) - 3 mln zł przypada na każdą dzielnicę, a pozostałe 5 mln zł zostanie przeznaczone na tzw. projekty ogólnomiejskie. Propozycje zgłaszane będą od 30 kwietnia do 28 czerwca. W maju odbywać się będą spotkania edukacyjne na każdym łódzkim osiedlu, we wrześniu zaś konsultacje zgłoszonych projektów. Od 21 do 29 września łodzianie i łodzianki wybierać będą te inwestycje oraz projekty, które ich zdaniem zasługują na realizację. Zwycięskie propozycje znajdą się w budżecie Miasta Łodzi na 2014 rok.

W czasie dyskusji poruszano zarówno zalety, jak i wady budżetu obywatelskiego. Bez wątpienia to narzędzie uświadamia mieszkańcom miasta, że mają wpływ na swoje otoczenie, dzięki czemu polepszają się ich więzi ze swoją „małą ojczyzną”. Polepsza się również komunikacja między radnymi a mieszkańcami, ponieważ ci drudzy mogą podjąć wiążącą decyzję o wydatkach z budżetu. Wady dotyczą głównie kwestii technicznych, takich jak trudność weryfikacji wiarygodności oddanych głosów, możliwe małe zainteresowanie tematem lub zbyt duża liczba projektów, na które nie wystarczy pieniędzy.

Jako członkowie Koła Naukowego Politologów UŁ zapowiedzieliśmy, że będziemy się przyglądać funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego w Łodzi oraz aktywnie włączać się w jego popularyzację oraz zgłaszanie propozycji. Zadaniem politologów powinno być bowiem nie tylko analizowanie tematów ogólnokrajowych czy międzynarodowych, ale także tych lokalnych, które bezpośrednio wpływają na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Cieszymy się, że to właśnie Łódź jest pierwszym dużym miastem w Polsce, gdzie wprowadzany jest budżet obywatelski i mamy nadzieję na jego pozytywne zrealizowanie.