7-8 marca 2013 r. braliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne spory i konflikty międzynarodowe”, która odbyła się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Koło Naukowe Politologów UŁ reprezentowali:

  • Mateusz JaroszWojna psychologiczna na przykładzie Afganistanu.
  • Łukasz MuszyńskiOblicza wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku.
  • Łukasz GałczyńskiKonflikt o Górski Karabach.
  • Agnieszka EgierskaKwestia krymska w sporze rosyjsko-ukraińskim.
  • Piotr ChrząszczSpór o niepodległość Kraju Basków.

Wyjazd dofinansował Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański.

Dziękujemy organizatorom konferencji, Kołu Naukowemu Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM, za możliwość wymiany myśli i poglądów. Do zobaczenia w Łodzi!